• 1

همه چی از یه فنجون شروع میشه

یکی از جذاب ترین محتواهایی که پتانسیل وایرال شدن دارند ، رویدادهای خلاقانه هستند .حضور یک مرد موزیسین در یک کافه در مرکز یک شاپینگ مال و اضافه شدن اتفاقی و پیش بینی نشده ی موزیسین های دیگر از بین افرادی که در میان میهمانان مشغول نوشیدن نوشیدنی هستند ، این بخشی از سناریوی رویدادی بود که برای کافه فنجون طراحی کردیم و با دست به دست شدن ویدئوی این رویداد اگاهی این برند را افزایش دادیم .