• 1

جشن سپاس

برای افرادی که سالهاست ستون شده اند تا پرچم یک برند را افاراشته نگه دارند، تشکر و قدردانی کمترین پاسخ است .

در اخرین روزهای زمستان با توجه به درخواست مدیران قالی سلیمان تصمیم گرفتیم جشنی برای قدردانی از ۷۰۰ نفر پرسنل قالی سلیمان برگزار کنیم که تصویربرداری ، چیدمان مراسم و کنداکتور ان را با هدف تامین محتوای خلاق برای شبکه های اجتماعی قالی سلیمان انجام دادیم .