• 1

آتش سوزی به ما ارتباطی نداشته !

اکانت تویتر کبریت توکلی امروز تبدیل به اکانتی شده که تکنیک های بازاریابی محتوای ان امروز در بسیاری از سمینار ها و همایش های بازاریابی انلاین و روابط عمومی دیجیتال تدریس میشود و بسیاری از برندهای بزرگ ایران برای فعالیت های بازاریابی خود در تویتر از آن ایده و الهام میگیرند .