• 1

سلام اصفهان !

یکی از هوشمندی های برند اسنپ در تبلیغات ، توجه ویژه به بومی سازی در شهرهای مختلف ایران است.

در همین راستا برای ورود اسنپ به اصفهان کمپینی با توجه به فرهنگ و ویژگی های مردم اصفهان طراحی کردیم و با کمک گرفتن از اینفلوئنسرها و رسانه های تلگرامی و اینستاگرامی پرمخاطب اقدام به اطلاع رسانی کردیم .

میزان استقبال مردم از اسنپ در بدو ورود آن به اصفهان از پیش بینی های اینجام شده بیشتر بود و این باعث شد که در کمپین های بسیاری برای ورود اسنپ به شهرهای دیگر ایران همکاری کنیم .